Viggo Frøiland

Denne siden viser opplysninger om Viggo Frøiland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Viggo Frøiland
NSD id-nummer: 3889
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Utvalg, utredning betalingsprosenten på husbanklån Andre oppgaver Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Konsulent 1975 1980
1980 Boutgiftsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Konsulent 1978
1981 Boutgiftsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Konsulent 1978
1981 Bostøtteutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1981 1981