Kirsti Knudsen

Denne siden viser opplysninger om Kirsti Knudsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kirsti Knudsen
NSD id-nummer: 3898
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Byggefagrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 2012 Arkitekt 1980 1980
1980 Byggesaksutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 2012 Arkitekt 1980 1980
1980 Landsnemnda for autorisasjon av entreprenører Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 2012 Arkitekt 1980 1980
1983 Byggefagrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 2012 Arkitekt 1980 1983
1983 Byggesaksutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 2012 Arkitekt 1980
1983 Landsnemnda for autorisasjon av entreprenører Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 2012 Arkitekt 1980
1984 Byggesaksutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 2012 Arkitekt 1980
1984 Landsnemnda for autorisasjon av entreprenører Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 2012 Arkitekt 1980
1985 Landsnemnda for autorisasjon av entreprenører Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 2012 Arkitekt 1980
1986 Landsnemnda for autorisasjon av entreprenører Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 2012 Arkitekt 1980
1987 Landsnemnda for autorisasjon av entreprenører Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 2012 Arkitekt 1980
1988 Landsnemnda for autorisasjon av entreprenører Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 2012 Arkitekt 1980 1988
1992 Landsnemnda for autorisasjon av entreprenører Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 2012 Arkitekt 1980 1992