Åse Kleveland

Denne siden viser opplysninger om Åse Kleveland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Åse Kleveland
NSD id-nummer: 391
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Kunstner 1980 1980
1981 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Musiker 1981 1981
1981 Statens musikkråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Musiker 1981 1981
1981 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Visesanger 1981 1981
1981 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Musiker 1981 1981
1981 Rikskonsertenes råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Sekretær/Musiker 1981 1981
1982 Styret for Norges musikkhøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Musiker 1982 1982
1983 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Forbundsleder 1980 1983
1983 Styret for Norges musikkhøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Forbundsleder 1982
1983 Statens musikkråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Forbundsleder 1981
1983 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Forbundsleder 1981
1983 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Forbundsleder 1981
1983 Rikskonsertenes råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Forbundsleder 1981
1984 Styret for Norges musikkhøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Forbundsleder 1982 1984
1984 Statens musikkråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Forbundsleder 1981
1984 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Forbundsleder 1981
1984 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Forbundsleder 1981
1984 Rikskonsertenes råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Forbundsleder 1981
1985 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Forbundsleder 1980 1985
1985 Styret for Norges musikkhøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Forbundsleder 1982 1985
1985 Statens musikkråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Forbundsleder 1981
1985 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Forbundsleder 1981 1985
1985 Rikskonsertenes råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Forbundsleder 1981
1987 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Adm. Direktør 1987
1988 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Adm. Direktør 1987
1989 Styret for Fond for utøvende kunstnere Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Adm. Direktør 1981 1989
1990 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Statsråd 1990
1991 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Statsråd 1990