Olina Storsand

Denne siden viser opplysninger om Olina Storsand fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Olina Storsand
NSD id-nummer: 3922
Fødselsår: 1922
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Fylkessekretær 1977
1980 Valglovutvalget av 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Fylkessekretær 1980 1980
1980 Rådet for Reiselivssaker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 0 Fylkessekretær 1979
1981 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Fylkessekretær 1981 1981
1981 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Fylkessekretær 1981 1981
1981 Rådet for Reiselivssaker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 0 Fylkessekretær 1979
1983 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Fylkessekretær 1981
1984 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Fylkessekretær 1981
1985 Norsk kulturråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Fylkessekretær 1981 1985
1985 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Fylkessekretær 1977 1985