Ellen Finnemann

Denne siden viser opplysninger om Ellen Finnemann fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ellen Finnemann
NSD id-nummer: 3926
Fødselsår: 1915
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Konsulent 1977
1980 Utvalget for Eksportfremmende tiltak Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1977 1981
1980 Bransjeutvalget for nærings- og nytelsesmiddelindustrien under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 Konsulent 1976
1980 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Konsulent
1981 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Konsulent 1981 1981
1981 Utvalget for Eksportfremmende tiltak Vanlig medlem Av departement 301 Konsulent 1977 1981
1981 Bransjeutvalget for nærings- og nytelsesmiddelindustrien under IBU Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 Konsulent 1976
1981 Norges Fiskeriforskningsråds rådsforsamling (NFFR) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Konsulent