Jens Halvard Bratz

Denne siden viser opplysninger om Jens Halvard Bratz fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jens Halvard Bratz
NSD id-nummer: 3930
Fødselsår: 1920
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1984 Styret for Den Norske Industribank A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Direktør 1983
1985 Delegasjon til FN's 38. ordinære generalforsamling Delegasjon/Kommisjon Andre tilknyttede personer I statsråd 301 Direktør 1985
1985 Styret for Den Norske Industribank A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Direktør 1983
1986 Styret for Den Norske Industribank A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Direktør 1983
1987 Styret for Den Norske Industribank A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Direktør 1983