Odd Harald Røst

Denne siden viser opplysninger om Odd Harald Røst fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Odd Harald Røst
NSD id-nummer: 394
Fødselsår: 1943
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 217 Konsulent 1980 1980
1981 Utvalg for kulturelt samarbeid med utlandet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Redaksjonssekretær 1981 1981
1983 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 217 Redaksjonssekretæ 1980 1983
1983 Utvalg for kulturelt samarbeid med utlandet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Redaksjonssekretæ 1981
1984 Utvalg for kulturelt samarbeid med utlandet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Redaksjonssekretæ 1981
1985 Utvalg for kulturelt samarbeid med utlandet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Redaksjonssekretæ 1981
1986 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 217 Journalist 1986
1987 Landsrådet for Heimevernet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 217 Journalist 1986