Herman A. Hagen

Denne siden viser opplysninger om Herman A. Hagen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Herman A. Hagen
NSD id-nummer: 3989
Fødselsår: 1918
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Selskapet for industrivekstanlegg (SIVA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Administrerende Direktør 1967 1980
1980 Styret for Den Norske Industribank A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Administrerende Direktør 1978 1980
1983 Styret for Selskapet for industrivekstanlegg (SIVA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Adm. Direktør 1967 1983
1987 Styret for Selskapet for industrivekstanlegg (SIVA) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Adm. Direktør 1968 1987