Hans Vaalund

Denne siden viser opplysninger om Hans Vaalund fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hans Vaalund
NSD id-nummer: 3995
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1980 1980
1981 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 301 Underdirektør 1981 1981
1982 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Underdirektør 1981 1982
1982 Plasseringsutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1977
1982 Styret i Naturskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1982 1982
1983 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Avdelingsdirektør 1981
1983 Statens styre for Pengelotteriet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Avdelingsdirektør 1981
1984 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Avdelingsdirektør 1981
1984 Styret i Naturskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsdirektør 1982
1984 Statens styre for Pengelotteriet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Avdelingsdirektør 1981
1985 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Avdelingsdirektør 1981
1985 Styret i Naturskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsdirektør 1982
1985 Statens styre for Pengelotteriet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Avdelingsdirektør 1981
1986 Det interdepartementale polarutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Avdelingsdirektør 1981
1986 Styret i Naturskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsdirektør 1982
1986 Statens styre for Pengelotteriet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Avdelingsdirektør 1981
1987 Styret i Naturskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1982
1988 Styret i Naturskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1982
1989 Styret i Naturskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1982
1990 Styret i Naturskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1982
1991 Styret i Naturskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1982
1996 Den sentrale beredskapsnemnd for Regjeringens pressetjeneste i krig Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1996
1996 Statens styre for Pengelotteriet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1996
1997 Statens styre for Pengelotteriet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1996 1997