Arnulf Olsen

Denne siden viser opplysninger om Arnulf Olsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arnulf Olsen
NSD id-nummer: 4006
Fødselsår: 1928
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for regulering av legetjenester Rådgivende organ Leder I statsråd 2001 Fylkesordfører
1980 Flyruteutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 2001 Fylkesordfører 1980 1980
1981 Rådet for regulering av legetjenester Rådgivende organ Leder I statsråd 2001 Fylkesordfører
1981 Industriprosjektgruppen for Nord-Norge Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 2001 Fylkesordfører 1981 1981
1981 Styret for Industriprosjektgruppen for Nord-Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av instans utenfor departement 2001 Fylkesordfører 1981 1981
1983 Rådet for regulering av legetjenester Rådgivende organ Leder I statsråd 2001 Fylkesordfører 1979
1983 Styret for Industriprosjektgruppen for Nord-Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 2001 Fylkesordfører 1981
1984 Styret for Industriprosjektgruppen for Nord-Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 2001 Fylkesordfører 1981
1985 Styret for Industriprosjektgruppen for Nord-Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 2001 Postsjef 1981
1986 Hovedstyret i Den Norske Stats Husbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 2001 Ordfører 1986
1987 Hovedstyret i Den Norske Stats Husbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 2001 Ordfører 1986
1988 Hovedstyret i Den Norske Stats Husbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 2001 Ordfører 1986
1989 Hovedstyret i Den Norske Stats Husbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 2001 Ordfører 1986
1990 Hovedstyret i Den Norske Stats Husbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 2001 Postsjef 1986 1990