Davis Johansen

Denne siden viser opplysninger om Davis Johansen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Davis Johansen
NSD id-nummer: 4017
Fødselsår: 1926
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Statens spesialskole psykiatrisk sykepleie Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1804 Fylkeskontorsjef 1970
1980 Industriprosjektgruppen for Nord-Norge Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1804 Fylkeskontorsjef 1973
1981 Utvalg for vurdering av aktuelle spørsmål som gjeld kommuneøkonomien Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1804 Fylkeskontorsjef 1981 1981
1981 Styret for Statens spesialskole psykiatrisk sykepleie Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1804 1970
1982 Styret for Statens spesialskole psykiatrisk sykepleie Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1804 Fylkeskontorsjef 1970