Melchior Joranger

Denne siden viser opplysninger om Melchior Joranger fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Melchior Joranger
NSD id-nummer: 4022
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Budsjettnemnda for jordbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1979 1980
1981 Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rådgivende organ Andre tilknyttede personer 301 Byråsjef 1981 1981
1983 Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rådgivende organ Andre tilknyttede personer Av departement 301 Byråsjef 1981 1983
1985 Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Byråsjef 1981 1985
1988 Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Rådgiver 1981 1988
1994 Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Rådgiver 1994
1995 Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Rådgiver 1994
1995 Utvalg som skal gjennomgå inntektssystemet og finansieringen av kommunesektoren Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Rådgiver 1995
1996 Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Rådgiver 1994
1996 Utvalg som skal gjennomgå inntektssystemet og finansieringen av kommunesektoren Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Rådgiver 1995
1997 Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Rådgiver 1994 1997
1997 Utvalg som skal gjennomgå inntektssystemet og finansieringen av kommunesektoren Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Rådgiver 1995