Tore Haugen

Denne siden viser opplysninger om Tore Haugen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tore Haugen
NSD id-nummer: 4029
Fødselsår: 1931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Hovedkomiteen for lokalforvaltningen Rådgivende organ Vanlig medlem Av instans utenfor departement 217 Fylkesordfører 1978
1981 Hovedkomiteen for lokalforvaltningen Rådgivende organ Vanlig medlem Av instans utenfor departement 217 Fylkesordfører 1978
1982 Kontrollkomiteen i Den Norske Stats Husbank Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av Stortinget 301 Fylkesordfører 1980 1982
1984 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 217 Fylkesordfører 1984
1984 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 217 Fylkesordfører 1984
1985 Hovedkomiteen for lokalforvaltningen Rådgivende organ Leder I statsråd 217 Fylkesordfører 1981 1985
1985 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 217 Fylkesordfører 1984
1985 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 217 Fylkesordfører 1984
1986 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 217 Fylkesordfører 1984
1986 Styret for Norges Statsbaner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 217 Fylkesordfører 1984 1986
1987 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 217 Fylkesordfører 1984