Else Myhren Repål

Denne siden viser opplysninger om Else Myhren Repål fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Else Myhren Repål
NSD id-nummer: 4037
Fødselsår: 1930
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Hovedkomiteen for lokalforvaltningen Rådgivende organ Vanlig medlem Av instans utenfor departement 429 Stortingsrepresentant 1978
1980 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 217 Stortingsrepresentant
1981 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 217 Stortingsrepresentant
1982 Folketrygdfondet - 1. fondsstyre, Oslo Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Organisasjonssek 1982 1982
1983 Folketrygdfondet - 1. fondsstyre, Oslo Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Organisasjonssekr 1982
1984 Folketrygdfondet - 1. fondsstyre, Oslo Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Organisasjonssekr 1982
1985 Folketrygdfondet - 1. fondsstyre, Oslo Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Organisasjonssekr 1982
1986 Folketrygdfondet - 1. fondsstyre, Oslo Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Organisasjonssekr 1982 1986
1991 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 217 Organisasjonsse 1991
1992 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Organisasjonsse 1991
1993 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Organisasjonsse 1991
1994 Samarbeidsorganet for helseopplysning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Organisasjonsse 1991