Kjell Ursin-Smith

Denne siden viser opplysninger om Kjell Ursin-Smith fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kjell Ursin-Smith
NSD id-nummer: 4044
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for innvandringsspørsmål Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1103 Prosjektleder 1976
1981 Rådet for sosialarbeiderutdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 1103 Sosialrådmann 1981 1981
1981 Rådet for innvandringsspørsmål Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1103 Prosjektleder 1976
1983 Rådet for sosialarbeiderutdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 1103 Sosialrådmann 1981
1985 Rådet for forskning for samfunnsplanlegging Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 1103 Kommunalråd 1985
1985 Hovedkomiteen for lokalforvaltningen Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1103 Kommunalråd 1985
1986 Rådet for forskning for samfunnsplanlegging Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 1103 Kommunalråd 1985
1986 Hovedkomiteen for lokalforvaltningen Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1103 Kommunalråd 1985
1987 Hovedkomiteen for lokalforvaltningen Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1103 Kommunalråd 1985
1988 Hovedkomiteen for lokalforvaltningen Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1103 Kommunalråd 1985