Jan Spjøtvoll

Denne siden viser opplysninger om Jan Spjøtvoll fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jan Spjøtvoll
NSD id-nummer: 4046
Fødselsår: 1935
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for innvandringsspørsmål Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Formidlingssjef 1978 1980
1981 Rådet for sigøynerspørsmål Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Formidlingssjef 1981 1981
1983 Rådet for sigøynerspørsmål Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Formidlingssjef 1981
1983 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Formidlingssjef 1983
1984 Rådet for sigøynerspørsmål Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Formidlingssjef 1981
1984 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Formidlingssjef 1983
1985 Rådet for sigøynerspørsmål Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Formidlingssjef 1981
1985 Fylkesnemnd etter loven om folketrygd for Akershus Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Formidlingssjef 1983
1986 Rådet for sigøynerspørsmål Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Formidlingssjef 1981