Amalia Carli

Denne siden viser opplysninger om Amalia Carli fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Amalia Carli
NSD id-nummer: 4047
Fødselsår: 1954
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for innvandringsspørsmål Rådgivende organ Vanlig varamedlem 301 Student 1979
1981 Rådet for innvandringsspørsmål Rådgivende organ Vanlig varamedlem 301 Student 1979
1986 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok Sam Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2020 1985