Annie M. Bertel

Denne siden viser opplysninger om Annie M. Bertel fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Annie M. Bertel
NSD id-nummer: 4050
Fødselsår: 1921
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for innvandringsspørsmål Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Sosialsjef 1976
1980 Den norske komite for det internasjonale år for funksjonshemmede, 1981 Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 301 Sosionom 1979
1981 Rådet for innvandringsspørsmål Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Sosialsjef 1976
1981 Den norske komite for det internasjonale år for funksjonshemmede, 1981 Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 301 Sosionom 1979