Rune D. Jørgensen

Denne siden viser opplysninger om Rune D. Jørgensen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Rune D. Jørgensen
NSD id-nummer: 4057
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for innvandringsspørsmål Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 235 Konsulent 1978
1981 Rådet for innvandringsspørsmål Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 235 Konsulent 1978
1981 Åpningstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 235 Førstekonsulent 1981 1981
1983 Åpningstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 235 Førstekonsulent 1981
1984 Åpningstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 235 Førstekonsulent 1981