Dikka Simonsen

Denne siden viser opplysninger om Dikka Simonsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Dikka Simonsen
NSD id-nummer: 4082
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Byggesaksutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1980 1980
1982 Planlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Kontorsjef 1982
1983 Byggefagrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Kontorsjef 1983
1983 Byggesaksutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Kontorsjef 1980
1983 Planlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Kontorsjef 1982
1984 Byggefagrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Kontorsjef 1983
1984 Byggesaksutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Kontorsjef 1980
1984 Planlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Kontorsjef 1982
1985 Byggefagrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Kontorsjef 1983
1985 Utvalg for videreutvikling av plan- og bygningslov Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Kontorsjef 1985
1985 Planlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Kontorsjef 1982
1986 Byggefagrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Kontorsjef 1983
1986 Utvalg for videreutvikling av plan- og bygningslov Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Kontorsjef 1985
1986 Planlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Kontorsjef 1982
1987 Utvalg for videreutvikling av plan- og bygningslov Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Kontorsjef 1985
1987 Planlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Kontorsjef 1982