Tom Hoel

Denne siden viser opplysninger om Tom Hoel fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tom Hoel
NSD id-nummer: 4083
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Byggesaksutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1980 1980
1982 Planlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Byråsjef 1982
1983 Byggesaksutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1980
1983 Planlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Byråsjef 1982
1984 Byggesaksutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Byråsjef 1980
1984 Planlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Byråsjef 1982
1985 Planlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Engasjert 1982
1986 Planlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Engasjert 1982
1987 Planlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Byråsjef 1982