Kari Skrede

Denne siden viser opplysninger om Kari Skrede fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kari Skrede
NSD id-nummer: 4087
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Dagpengeutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forsker 1978
1981 Dagpengeutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forsker 1978
1982 Styret for INAS (Institutt for sosialforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Forsker 1982 1982
1982 Dagpengeutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forsker/Byråsjef 1978
1983 Styret for Statens Datasentral A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Forsker 1979 1983
1984 Arbeidstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forsker 1984
1985 Arbeidstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forsker 1984
1986 Arbeidstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forsker 1984
1987 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Forskningssjef 1987
1987 Arbeidstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forskningssjef 1984
1988 Styret for Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Direktør 1987
1988 Utvalg til å utrede oppgaver for bibliotekene Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Direktør 1988
1989 Utvalg til å utrede oppgaver for bibliotekene Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Direktør 1988
1990 Utvalg til å utrede oppgaver for bibliotekene Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Direktør 1988
1991 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1991
1991 Utvalg til å utrede oppgaver for bibliotekene Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Direktør 1988
1992 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Direktør 1991
1993 Levekårsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1992
1995 Rådet for høgskoleutdanning i helse- og sosialfag Vanlig medlem Av departement 301 Forskningssjef 1995
1996 Rådet for høgskoleutdanning i helse- og sosialfag Vanlig medlem Av departement 301 Forskningssjef 1995
1997 Rådet for høgskoleutdanning i helse- og sosialfag Vanlig medlem Av departement 301 Forskningssjef 1995