Petter Riekeles

Denne siden viser opplysninger om Petter Riekeles fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Petter Riekeles
NSD id-nummer: 4104
Fødselsår: 1940
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Boutgiftsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Konsulent 1978
1980 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Førstekonsulent
1980 Utvalget til forhandlinger om veiledende takster for vetrinærsamarbeid Forhandlingsorgan Medlem og sekretær Av departement 219 Førstekonsulent 1977 1981
1981 Boutgiftsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Konsulent 1978
1981 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Førstekonsulent
1981 Utvalget til forhandlinger om veiledende takster for vetrinærsamarbeid Forhandlingsorgan Medlem og sekretær Av departement 219 Førstekonsulent 1977 1981
1982 Utvalget til forhandlinger om veiledende takster for vetrinærsamarbeid Forhandlingsorgan Medlem og sekretær Av departement 219 Førstekonsulent 1977 1982
1984 Utvalget til forhandlinger om veiledende takster for vetrinærsamarbeid Forhandlingsorgan Medlem og sekretær Av departement 219 Førstekonsulent 1977 1984
1986 Utvalget til forhandlinger om veiledende takster for vetrinærsamarbeid Forhandlingsorgan Medlem og sekretær Av departement 219 Førstekonsulent 1977 1986
1987 Utvalget til forhandlinger om veiledende takster for vetrinærsamarbeid Forhandlingsorgan Medlem og sekretær Av departement 219 Førstekonsulent 1977 1987