Terje Stubberud

Denne siden viser opplysninger om Terje Stubberud fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Terje Stubberud
NSD id-nummer: 4117
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Statssekretærutvalget for gjennomføringen av utbyggingsprogrammet for Nord-Norge Andre oppgaver Sekretær, ikke medlem 301 Underdirektør 1980
1980 Utvalg for samordning av vannressursforvaltning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1978 1980
1981 Statssekretærutvalget for gjennomføringen av utbyggingsprogrammet for Nord-Norge Andre oppgaver Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Underdirektør 1981 1981
1982 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1982 1982
1983 Rådet for forskning for samfunnsplanlegging Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 301 Underdirektør 1982 1983
1983 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1983
1983 Statssekretærutvalget for gjennomføringen av utbyggingsprogrammet for Nord-Norge Andre oppgaver Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Underdirektør 1980
1983 Utvalg for samordning av vannressursforvaltning Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1978
1984 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1983
1984 Statssekretærutvalget for gjennomføringen av utbyggingsprogrammet for Nord-Norge Andre oppgaver Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Underdirektør 1980
1994 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Informasjonsdir 1994
1995 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Informasjonsdir 1994 1995