Oluf Arntsen

Denne siden viser opplysninger om Oluf Arntsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Oluf Arntsen
NSD id-nummer: 4122
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Valglovutvalget av 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 722 Næringssjef 1980 1980
1982 Styret for Hvalfangstbedriftens sikringsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 722 Direktør 1982 1982
1982 Utvalg til å vurdere det fremtidige omfanget av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 722 Direktør 1982
1983 Utvalg til å vurdere det fremtidige omfanget av petroleumsvirksomheten på norsk sokkel Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 722 Direktør 1982
1984 Arbeidstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 722 Direktør 1984
1984 Styret for Den Norske Industribank A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 722 Direktør 1983
1985 Arbeidstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 722 Direktør 1984
1985 Styret for Den Norske Industribank A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 722 Direktør 1983
1986 Arbeidstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 722 Direktør 1984
1986 Styret for Den Norske Industribank A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 722 Direktør 1983
1987 Arbeidstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 722 Direktør 1984
1987 Styret for Den Norske Industribank A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 722 Direktør 1983