Steinar Dalbakk

Denne siden viser opplysninger om Steinar Dalbakk fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Steinar Dalbakk
NSD id-nummer: 4124
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Valglovutvalget av 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem I statsråd 226 Byråsjef 1980 1980
1981 Forvaltning statens umatrikulerte grunn i Finnmark Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem 301 Byråsjef 1981 1981