Steinar Killi

Denne siden viser opplysninger om Steinar Killi fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Steinar Killi
NSD id-nummer: 4125
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Byutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem 301 Ekspedisjonssjef 1979
1981 Personbilutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1981 1981
1983 Plankomiteen for Oslo sentralstasjon Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1978
1983 Personbilutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1981
1984 Plankomiteen for Oslo sentralstasjon Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1978
1984 Personbilutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1981
1985 Plankomiteen for Oslo sentralstasjon Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1978
1986 Plankomiteen for Oslo sentralstasjon Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1978
1986 Utvalg til å utrede Luftfartsverkets hovedoppgaver Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1986
1987 Plankomiteen for Oslo sentralstasjon Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1978
1987 Utvalg til å utrede Luftfartsverkets hovedoppgaver Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1986
1987 Jagerflyplassutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1987
1988 Plankomiteen for Oslo sentralstasjon Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1978
1988 Utvalg til å utrede Luftfartsverkets hovedoppgaver Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1986
1988 Jagerflyplassutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1987