Otto Kaltenborn

Denne siden viser opplysninger om Otto Kaltenborn fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Otto Kaltenborn
NSD id-nummer: 413
Fødselsår: 1918
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Optakskomiteen for United World Colleges Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Rektor 1979
1980 Det sakkyndige råd for åndsverker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Rektor 1977
1981 Optakskomiteen for United World Colleges Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Rektor 1979
1983 Optakskomiteen for United World Colleges Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Rektor 1979
1984 Optakskomiteen for United World Colleges Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Rektor 1979
1985 Optakskomiteen for United World Colleges Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Rektor 1979
1986 Optakskomiteen for United World Colleges Rådgivende organ Leder Av departement 301 Rektor 1979 1986