Øyvind Vidnes

Denne siden viser opplysninger om Øyvind Vidnes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Øyvind Vidnes
NSD id-nummer: 4146
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Deltidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem 301 Underdirektør 1978
1980 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1979
1981 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1979
1983 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1979
1984 Arbeidsutleieutvalget Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1984
1984 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1979
1985 Arbeidsutleieutvalget Delegasjon/Kommisjon Varamedlem og nestleder Av departement 301 Underdirektør 1984
1985 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1979
1986 Arbeidsutleieutvalget Delegasjon/Kommisjon Varamedlem og nestleder Av departement 301 Underdirektør 1984
1986 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1979
1987 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1979
1988 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1979
1989 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1979
1990 Utvalg til å gjennomgå arbeidsmiljøloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1990
1990 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1979
1991 Utvalg til å gjennomgå arbeidsmiljøloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1990
1991 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1979
1992 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1979
1993 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1979
1995 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 301 Ambassaderåd 1995
1996 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 301 Avdelingsdirekt 1995
1997 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 301 Avdelingsdirekt 1995