Arne S. Dolven

Denne siden viser opplysninger om Arne S. Dolven fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Arne S. Dolven
NSD id-nummer: 4147
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Deltidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem 231 Byråsjef 1978
1980 Rådet for økonomi og samfunnsforskning Rådgivende organ Vanlig medlem 231 Byråsjef 1977
1982 Rådet for Distriktenes Utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 231 Byråsjef T 1982 1982
1982 Statens nærmiljøutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 231 Byråsjef 1982
1983 Forskningspolitisk råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 231 Sekretariatsleder 1983
1983 Rådet for Distriktenes Utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 231 Sekretariatsleder 1982
1983 Statens nærmiljøutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem Av departement 231 Byråsjef 1982
1984 Forskningspolitisk råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 231 Sekretariatsleder 1983
1985 Forskningspolitisk råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 231 Sekretariatsleder 1983
1985 Rådet for Distriktenes Utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 231 Sekretariatsleder 1982 1985
1986 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 231 Sekretariatsleder 1986
1987 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 231 Sekretariatsled 1986