Brynjulf Bull

Denne siden viser opplysninger om Brynjulf Bull fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Brynjulf Bull
NSD id-nummer: 4159
Fødselsår: 1906
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Tjenesteboligutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 301 Høyesterettsadvokat 1975
1980 Plankomiteen for Oslo sentralstasjon Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Høyesterettsadvokat 1962
1981 Plankomiteen for Oslo sentralstasjon Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Høyesterettsadvokat 1962
1983 Plankomiteen for Oslo sentralstasjon Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 H.R.Advokat 1962
1984 Plankomiteen for Oslo sentralstasjon Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 H.R.Advokat 1962
1985 Plankomiteen for Oslo sentralstasjon Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 H.R.Advokat 1962
1986 Plankomiteen for Oslo sentralstasjon Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 H.R.Advokat 1962
1987 Plankomiteen for Oslo sentralstasjon Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 H.R.Advokat 1962
1988 Plankomiteen for Oslo sentralstasjon Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 H.R.Advokat 1962