Lars Henrik Knutrud

Denne siden viser opplysninger om Lars Henrik Knutrud fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Lars Henrik Knutrud
NSD id-nummer: 416
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1992 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Handelspolitisk 1992
1992 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Handelspolitisk 1992
1993 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Handelspolitisk 1992
1993 Handelsprosedyreutvalget (NORPRO) Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 301 Handelspolitisk 1993
1993 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Handelspolitisk 1992
1994 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Handelspolitisk 1992
1994 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Handelspolitisk 1992
1995 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Handelspolitisk 1992
1995 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Handelspolitisk 1992
1996 Det rådgivende utvalg for tolltariffer og handel Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Handelspolitisk 1992
1996 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Handelspolitisk 1992
1997 Antidumpingutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1992