Grete Stenerud

Denne siden viser opplysninger om Grete Stenerud fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Grete Stenerud
NSD id-nummer: 4160
Fødselsår: 1923
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Tjenesteboligutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 217 Konsulent 1975
1980 Styret for Statens kantiner Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 217 Konsulent 1978 1980