Vivi Lassen

Denne siden viser opplysninger om Vivi Lassen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Vivi Lassen
NSD id-nummer: 419
Fødselsår: 1951
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 UD's rådgivende utvalg for fordeling av disposisjonsbevilgninger til norske ungdomsorganisasjoners internasjonale arbeid Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1981 1982
1983 Det rådgivende utvalg for tegneserier Rådgivende organ Leder Av departement 301 Førstekonsulent 1983
1984 Det rådgivende utvalg for tegneserier Rådgivende organ Leder Av departement 301 Førstekonsulent 1983
1984 Statens barne- og ungdomsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Førstekonsulent 1984
1985 Det rådgivende utvalg for tegneserier Rådgivende organ Leder Av departement 301 Førstekonsulent 1983
1985 Statens barne- og ungdomsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Førstekonsulent 1984
1986 Det rådgivende utvalg for tegneserier Rådgivende organ Leder Av departement 301 Førstekonsulent 1983
1987 Det rådgivende utvalg for tegneserier Rådgivende organ Leder Av departement 301 Førstekonsulent 1983
1990 Lovstrukturutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1990
1991 Lovstrukturutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1990
1992 Lovstrukturutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Spesialrådgiver 1990
1995 Utvalg for utredning av statlig overtakelse av regionsykehusene Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byråd 1995
1996 Utvalg for utredning av statlig overtakelse av regionsykehusene Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byråd 1995
1997 Utvalg for utredning av statlig overtakelse av regionsykehusene Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byråd 1995