Jan Helland Olsen

Denne siden viser opplysninger om Jan Helland Olsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jan Helland Olsen
NSD id-nummer: 4201
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1982 A/S Vinmonopolets bedriftsforsamling Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av Stortinget 1002 Førstebetjent 1978 1982
1990 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 1002 Fylkesvaraordfø 1990
1991 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 1002 Fylkesvaraordfø 1990
1992 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 1002 Fylkesvaraordfø 1990
1993 Kringkastingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av Stortinget 1002 Fylkesvaraordfø 1990