Per Olaf Krog

Denne siden viser opplysninger om Per Olaf Krog fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per Olaf Krog
NSD id-nummer: 4221
Fødselsår: 1921
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Bransjerådet for skogbruket Rådgivende organ Vanlig medlem 301 Direktør 1972
1980 Rådet for Rasjonaliseringsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør
1980 Utvalg til å gi uttalelse om bruk av rentemidlene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør
1980 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør
1981 Bransjerådet for skogbruket Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1981 1981
1981 Rådet for Rasjonaliseringsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1981 1981
1981 Utvalg til å gi uttalelse om bruk av rentemidlene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør
1981 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør
1982 Utvalg til å gi uttalelse om bruk av rentemidlene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1967 1982
1982 Utviklingsfondet for skogbruket Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1982
1983 Rådet for naturområder i Oslo og nærliggende kommuner Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1983
1984 Rådet for naturområder i Oslo og nærliggende kommuner Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1983
1985 Rådet for naturområder i Oslo og nærliggende kommuner Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1983
1986 Utvalg til å gi uttalelse om bruk av rentemidlene Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1967 1986
1986 Rådet for naturområder i Oslo og nærliggende kommuner Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1983
1987 Rådet for naturområder i Oslo og nærliggende kommuner Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1983 1987