Haktor Helland

Denne siden viser opplysninger om Haktor Helland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Haktor Helland
NSD id-nummer: 4233
Fødselsår: 1940
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for eldreomsorgen Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 213 Forsker 1979
1981 Rådet for eldreomsorgen Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 213 Forsker 1979
1981 Statens nærmiljøutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig varamedlem I statsråd 213 Underdirektør 1981 1981
1981 Befolkningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 213 Underdirektør 1981 1981
1982 Trygdefinansieringsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem I statsråd 301 Underdirektør 1982 1982
1982 Samordningsutvalget for petroleumsfunn i nord Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 213 Underdirektør 1982
1983 Statens nærmiljøutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1983
1983 Befolkningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1981
1983 Trygdefinansieringsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem I statsråd 301 Underdirektør 1982
1983 Samordningsutvalget for petroleumsfunn i nord Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1982
1984 Statens nærmiljøutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1983
1984 Befolkningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1981
1984 Trygdefinansieringsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem I statsråd 301 Underdirektør 1982
1984 Samordningsutvalget for petroleumsfunn i nord Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1982
1985 Statens nærmiljøutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1983
1985 Utvalg om frivillige organisasjoner Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1985
1986 Rådet for forskning for samfunnsplanlegging Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 301 Spesialrådgiver 1986
1986 Utvalg om frivillige organisasjoner Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Spesialrådgiver 1985
1987 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1987
1987 Kontaktutvalget for forskning Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1987
1987 Statens nærmiljøutvalg Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1981 1987
1987 Utvalg om frivillige organisasjoner Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1985
1988 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1987
1988 Kontaktutvalget for forskning Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1987
1988 Utvalg om frivillige organisasjoner Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1985
1989 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1987
1990 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1989
1990 Kontaktutvalget for forskning Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1990
1991 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsdirekt 1989
1991 Kontaktutvalget for forskning Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1990
1992 Rådsforsamling for NORAS (Norges råd for anvendt samfunnsforskning) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1989
1992 Kontaktutvalget for forskning Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1990
1993 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1993
1994 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1993
1995 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1993
1996 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1993 1996