Carl Sjur Bjørge

Denne siden viser opplysninger om Carl Sjur Bjørge fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Carl Sjur Bjørge
NSD id-nummer: 428
Fødselsår: 1920
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for garantiinstituttet for eksportkreditt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 0 Ekspedisjonssjef
1980 Bransjerådet for hermetikk- og konservesindustrien Rådgivende organ Nestleder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1977 1980
1980 Styret i Konjunkturreguleringsfondet for torskefiskeriene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1976
1980 Sild- og makrellomsetningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1979
1980 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Leder I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1980 1980
1980 Statens styre for Pengelotteriet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1961 1980
1980 Styret for Prisreguleringsfondet for sild Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1976 1980
1981 Rådet for garantiinstituttet for eksportkreditt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 0 Ekspedisjonssjef
1981 Styret i Konjunkturreguleringsfondet for torskefiskeriene Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1976
1981 Sild- og makrellomsetningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1979
1981 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Leder I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1981 1981
1982 Utvalget for Hermetikkindustriens Reklamefond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1978 1982
1982 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Leder I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1975 1982
1982 Statens styre for Pengelotteriet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 301 Ekspedisjonssjef 1982
1983 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1981
1983 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Leder I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1975 1983
1983 Statens styre for Pengelotteriet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1983
1984 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1981 1984
1984 Rådet for garantiinstituttet for eksportkreditt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1981 1984
1984 Bransjerådet for sildolje- og sildemelindustrien Rådgivende organ Leder Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1976 1984
1984 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Leder I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1975 1984
1984 Statens styre for Pengelotteriet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1983
1985 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Leder I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1975 1985
1986 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1986
1986 Rådet for garantiinstituttet for eksportkreditt Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Ekspedisjonssjef 1981 1986
1987 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1981 1987
1987 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1986
1988 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1986
1988 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1988
1988 Utvalg til å føre forhandlinger om støttetiltak i fiskerinæringen Forhandlingsorgan Leder I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1975 1988
1989 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1988
1990 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1988