Fridtjov Laukholm

Denne siden viser opplysninger om Fridtjov Laukholm fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Fridtjov Laukholm
NSD id-nummer: 4280
Fødselsår: 1934
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Bransjerådet for herberge- og serveringsnæringen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1833 Industriarbeider
1981 Forbrukerrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av instans utenfor departement 1833 Formann 1981 1981
1981 Bransjerådet for herberge- og serveringsnæringen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1833 Industriarbeider
1983 Forbrukerrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1833 Formann 1979 1983
1983 Bransjerådet for herberge- og serveringsnæringen Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1833 Formann 1979 1983