Gunvor N. Pedersen

Denne siden viser opplysninger om Gunvor N. Pedersen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gunvor N. Pedersen
NSD id-nummer: 4281
Fødselsår: 1929
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Trafikksikkerhetsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 417 Husmor 1977 1981
1981 Forbrukerrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av instans utenfor departement 417 Husmor 1981 1981
1983 Bransjerådet for herberge- og serveringsnæringen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 417 Husmor 1976 1983