Else Øyen

Denne siden viser opplysninger om Else Øyen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Else Øyen
NSD id-nummer: 4289
Fødselsår: 1934
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1983 Rådet for sosialarbeiderutdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Professor 1983
1983 Styret for Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Professor 1979
1984 Rådet for sosialarbeiderutdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Professor 1983
1985 Rådet for sosialarbeiderutdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Professor 1983
1986 Lederopplæringsrådet i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Professor 1986
1986 Rådet for sosialarbeiderutdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Professor 1983
1987 Lederopplæringsrådet i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Professor 1986
1988 Lederopplæringsrådet i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Professor 1986