Ida Helliesen

Denne siden viser opplysninger om Ida Helliesen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ida Helliesen
NSD id-nummer: 4301
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Forsikringsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingssjef 1980
1980 Budsjettsystemutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Underdirektør
1980 Energilovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingssjef 1980 1980
1981 Forsikringsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingssjef 1980
1981 Internasjonalisering av norsk næringsliv Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingssjef 1981 1981
1983 Forsikringsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingssjef 1980
1983 Televerkutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingssjef 1983
1983 Energilovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingssjef 1980
1984 Forsikringsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingssjef 1980
1984 Televerkutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingssjef 1983
1984 Energilovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingssjef 1980
1985 Forsikringsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingssjef 1980
1985 Energilovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingssjef 1980
1986 Forsikringsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingssjef 1980
1994 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1994
1995 Rikshospitalets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1994