Liv Hatland

Denne siden viser opplysninger om Liv Hatland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Liv Hatland
NSD id-nummer: 4302
Fødselsår: 1940
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Forsikringsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Kommunaldirektør 1980
1981 Forsikringsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Kommunaldirektør 1980
1981 Rikstrygdeverkets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Kommunaldirektør 1981 1981
1983 Forsikringsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1601 Kommunaldirektør 1980
1983 Rikstrygdeverkets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1601 Kommunaldirektør 1981
1983 Styret i Oljedirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Kommunaldirektør 1979 1983
1984 Forsikringsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1601 Kommunaldirektør 1980
1984 Rikstrygdeverkets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 1601 Kommunaldirektør 1981
1985 Forsikringsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1980
1985 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I kraft av stilling 301 Adm. Direktør 1985
1985 Styret for pensjonsordningen for apoteketaten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I kraft av stilling 301 Adm. Direktør 1985
1985 Styret i Oljedirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1979 1985
1986 Forsikringsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1980
1986 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I kraft av stilling 301 Adm. Direktør 1985
1986 Styret for pensjonsordningen for apoteketaten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I kraft av stilling 301 Adm. Direktør 1985
1987 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I kraft av stilling 301 Direktør 1985
1987 Styret for pensjonsordningen for apoteketaten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I kraft av stilling 301 Direktør 1985 1987
1987 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 301 Direktør 1987
1987 Styret i Oljedirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1979 1987
1988 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Direktør 1987
1989 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Adm. Direktør 1987
1989 Styret i Oljedirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Adm. Direktør 1979 1989
1990 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 1201 Adm. Direktør 1987
1990 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Adm. Direktør 1990
1991 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Adm. Direktør 1990
1991 Styret i Oljedirektoratet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1201 Adm. Direktør 1979 1991
1991 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Adm. Direktør 1991
1992 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Adm. Direktør 1990
1992 Støtteutvalget for dagsavisene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1201 Adm. Direktør 1991
1993 Børsrådet ved Oslo Børs Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Adm. Direktør 1990
1994 Utvalg for å gjennomgå likestillingsapparatet Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1201 Ridgiver 1994
1995 Utvalg for å gjennomgå likestillingsapparatet Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 1201 Rådgiver 1994