Liv Wisnes Haugen

Denne siden viser opplysninger om Liv Wisnes Haugen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Liv Wisnes Haugen
NSD id-nummer: 4324
Fødselsår: 1929
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Regionaliseringsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1976
1981 Yrkesskadeerstatningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Underdirektør 1981 1981
1981 Trygdelovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Underdirektør 1981 1981
1981 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 217 Underdirektør 1981 1981
1982 Styret i Nasjonalhjelpens fond for krigens ofre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 217 Underdirektør 1978 1982
1983 Yrkesskadeerstatningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Underdirektør 1981
1983 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 217 Underdirektør 1983
1983 Trygdelovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Underdirektør 1981
1984 Yrkesskadeerstatningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Underdirektør 1981
1984 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 217 Underdirektør 1983
1984 Trygdelovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Underdirektør 1981
1985 Yrkesskadeerstatningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Avdelingsdirektør 1981
1985 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 217 Avdelingsdirektør 1983
1985 Trygdelovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Avdelingsdirektør 1981
1985 Forenklet refusjon av folketrygdens utgifter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 217 Avdelingsdirektør 1985
1986 Yrkesskadeerstatningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Avdelingsdirektør 1981
1986 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 217 Avdelingsdirektør 1983
1986 Trygdelovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Avdelingsdirektør 1981
1986 Forenklet refusjon av folketrygdens utgifter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 217 Avdelingsdirektør 1985
1987 Yrkesskadeerstatningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Avdelingsdirekt 1981
1987 Trygdelovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Avdelingsdirekt 1981
1988 Yrkesskadeerstatningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Avdelingsdirekt 1981
1988 Styret i Nasjonalhjelpens fond for krigens ofre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 217 Avdelingsdirekt 1978 1988
1988 Trygdelovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Avdelingsdirekt 1981
1989 Trygdelovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Avdelingsdirekt 1981
1989 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 217 Avdelingsdirekt 1977 1989
1990 Trygdelovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 217 Avdelingsdirekt 1981
1992 Tilsettingsrådet for overtallige arbeidstakere i staten Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av departement 217 Avdelingsdirekt 1977 1992