Per Ramholt

Denne siden viser opplysninger om Per Ramholt fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per Ramholt
NSD id-nummer: 4337
Fødselsår: 1917
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 301 Administrerende Direktør 1977
1980 Styret for pensjonsordningen for apoteketaten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 301 Administrerende Direktør 1977
1981 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem 301 Administrerende Direktør 1977
1981 Styret for pensjonsordningen for apoteketaten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder 301 Administrerende Direktør 1977
1983 Styret i Pensjonstrygden for sjømenn Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Adm. Direktør 1979 1983
1983 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I kraft av stilling 301 Adm. Direktør 1977
1983 Styret for pensjonsordningen for apoteketaten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I kraft av stilling 301 Adm. Direktør 1977 1983
1984 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I kraft av stilling 301 Adm. Direktør 1977
1985 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I kraft av stilling 301 Adm. Direktør 1977
1985 Forenklet refusjon av folketrygdens utgifter Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 301 Adm. Direktør 1985
1986 Forenklet refusjon av folketrygdens utgifter Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 301 Adm. Direktør 1985