Haakon Sandvold

Denne siden viser opplysninger om Haakon Sandvold fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Haakon Sandvold
NSD id-nummer: 436
Fødselsår: 1921
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Generaldirektør 1978
1981 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Generaldirektør 1978
1985 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Generaldirektør 1984
1985 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 219 Generaldirektør 1985
1986 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Generaldirektør 1984
1986 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 219 Generaldirektør 1985
1987 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 219 Generaldirektør 1985
1988 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 219 Generaldirektør 1985
1990 Forsvarets Forskningspolitiske Råd Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 219 Direktør 1987
1991 Forsvarets Forskningspolitiske Råd Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 219 Fhv. Generaldir 1987
1991 Utvalg for utredning av Forsvarets forskningsinstitutts oppgaver og omfang (Hammerstadutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Fhv. Generaldir 1991
1992 Forsvarets Forskningspolitiske Råd Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 219 Fhv. Generaldir 1987
1992 Utvalg for utredning av Forsvarets forskningsinstitutts oppgaver og omfang (Hammerstadutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Fhv. Generaldir 1991
1993 Forsvarets Forskningspolitiske Råd Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 219 Fhv. Generaldir 1987
1994 Forsvarets Forskningspolitiske Råd Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 219 Fhv Generaldir 1987