Birger B. Rasmussen

Denne siden viser opplysninger om Birger B. Rasmussen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Birger B. Rasmussen
NSD id-nummer: 437
Fødselsår: 1920
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 605 Direktør 1978
1980 Industripolitisk forum Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 605 Direktør 1975
1981 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 605 Direktør 1978
1983 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 605 Adm. Direktør 1978
1984 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 605 Adm. Direktør 1978
1985 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 605 Adm. Direktør 1978
1986 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 605 Adm. Direktør 1978
1987 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 605 Adm. Direktør 1978
1988 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 605 Adm. Direktør 1978
1989 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 605 Adm. Direktør 1978
1990 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 605 Adm. Direktør 1978
1991 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 605 Adm. Direktør 1978