Ulf Sand

Denne siden viser opplysninger om Ulf Sand fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ulf Sand
NSD id-nummer: 44
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Nordisk råds 29. sesjon København 1981 Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem 0 Finansminister
1981 Nordisk råds 29. sesjon København 1981 Delegasjon/Kommisjon Vanlig medlem 0 Finansminister
1982 Utvalget til å vurdere revisjon av valutaloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Avdelingsleder 1982
1983 Utvalget til å vurdere revisjon av valutaloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1982
1994 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 219 Departementsråd 1994
1995 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 219 Departementsråd 1994
1996 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 219 Departementsråd 1994
1997 Styret for Statens lånekasse for utdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 219 Departementsråd 1994 1997