Kari Lie

Denne siden viser opplysninger om Kari Lie fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kari Lie
NSD id-nummer: 4400
Fødselsår: 1932
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Formann 1978
1985 Statens lønnsutvalg Klage- eller ankeinstans Andre tilknyttede personer 0 Leder 1985
1987 Styret for Norges idrettshøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Rektor 1987
1988 Styret for Norges idrettshøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Rektor 1987
1989 Styret for Norges idrettshøgskole Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av departement 301 Rektor 1987