Nils K. Ødegaard

Denne siden viser opplysninger om Nils K. Ødegaard fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Nils K. Ødegaard
NSD id-nummer: 4407
Fødselsår: 1924
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for pensjonsordningen for apoteketaten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Apoteker 1979
1980 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 219 Apoteker 1969 1980
1981 Styret for pensjonsordningen for apoteketaten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Apoteker 1979
1983 Styret for pensjonsordningen for apoteketaten Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 219 Apoteker 1979